Incasso Werkzaamheden Ga Terug

De Supportdesk verstaat haar vak als geen ander daar waar het gaat om het incasseren van uw facturen. Vergeetachtige relaties of serieuze wanbetalers, wij maken er werk van!

Incasso met een lach soms zegt één blik meer dan 1.000 woorden.

Om er zorg voor te dragen dat uw verzonden facturen aan uw relaties of debiteuren niet onderaan de stapel onbetaalde facturen belanden heeft de Supportdesk het “incasso met een glimlach” traject ontwikkelt. Uw relaties en debiteuren worden op een tactvolle wijze benaderd. De Supportdesk erkent het belang van het opbouwen of behouden van een goede band met uw relaties en voorziet hierin door middel van contact op ludieke doch zakelijke wijze. Zo kan in een vroeg beginstadium een ansichtkaart, email of sms net de doorslag geven om uw factuur wel of niet te betalen nog voordat de formelere stukken verzonden dienen te worden. U kijkt hier van op? Onze klanten inmiddels niet meer.

In het minnelijke traject werkt De Supportdesk nog steeds vanuit de ideologie “incasso met een glimlach”. Wanneer u normaliter opdrachten uitbesteed speelt de gunfactor vaak een doorslaggevende rol, bij uw debiteuren is dat helaas vaak niet anders. Zij hebben nog meer uitstaande facturen dus waarom zouden ze die van u dan wel eerste betalen? Omdat De Supportdesk net die paar stappen extra zet richting uw debiteur. De Supportdesk denkt mee en biedt daar waar mogelijk (in overeenstemming met u als opdrachtgever) de helpende hand. Vaak heeft het niet kunnen betalen van uw factuur een groot oorzaak gevolg karakter. Daar speelt De Supportdesk op in.

De Supportdesk biedt u mogelijkheden:
Verzending van ansichtkaarten / email of ams
Verzending van de laatste betalingsherinnering(en)
Verzending van de laatste aanmaning(en)
Verzending van de ingebrekestelling(en)
Het treffen van betalingsregelingen
Het verrichten van debiteurenbezoeken
Verhaalsonderzoeken/ verhaalsinformatie
Kredietinformatie
Polite call na verzending van uw factuur 
Telefonische debiteurengesprekken
Debiteurenbeheer
Factuurbewaking

Waarom u voor de De Supportdesk kiest bij het incasseren van uw facturen
1. Wij behandelen uw factuur alsof het gaat om één van onze eigen facturen: De Supportdesk is gedreven om op snelle maar zorgvuldige wijze te incasseren;
2. Wij handelen uw vorderingen zo snel mogelijk af: zonder u als schuldeiser daarbij onnodig op kosten te jagen;
3. Wij staan voor de kwaliteit van onze werkzaamheden: transparante dossiers, transparante communicatie en dit zonder hoge kosten;
4. Wij werken integer: geen ‘binnen-zonder-kloppen-mentaliteit’ maar een zakelijke en correcte manier van communiceren naar uw schuldenaar;
5. Wij leveren enkel maatwerk: U heeft zelf de mogelijkheid een dienstenpakket samen te stellen.

Herkenbaarheid
De Supportdesk communiceert vanuit haar eigen naam met uw relatie. Het is echter ook mogelijk om alle contacten te laten plaatsvinden onder uw naam. Zo kunnen wij brieven op uw briefpapier versturen, uw naam gebruiken bij de benadering door onze buitendienst en bij telefonische contacten.

Klantenbehoud
Welke manier van benaderen u ook kiest (schriftelijk, per e-mail, telefonisch, buitendienst of een willekeurige combinatie van deze opties) De Supportdesk gaat altijd uit van het behoud van uw relatie met uw schuldenaar. Door op een professionele en constructieve wijze om te gaan met uw schuldenaar wil De Supportdesk voorkomen dat er van het incassotraject een negatieve werking uitgaat op uw klantenportefeuille.

Juridische werkzaamheden
Het civiele recht is de overkoepelende naam voor alle juridische conflicten tussen burgers en/of organisaties. Die conflicten kunnen over totaal uiteenlopende onderwerpen gaan. Voor veel zaken bestaan aparte soorten recht. Voorbeelden daarvan zijn het familierecht, personenrecht, handels- en faillissementsrecht, erfrecht, eigendomsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, huurrecht en arbeidsrecht. De civiele rechter behandelt ook schadevergoedingen, bijvoorbeeld voor slachtoffers van een misdrijf.
De juridische diensten van de Supportdesk zijn op te delen in drie onderdelen: Advisering Juridische Handelingen en Procederen.

Advisering
De juridische medewerkers van de Supportdesk houden zich met name bezig met de juridische vraagstukken waar u normaal voor bij een advocaat zou aankloppen. Of het nu om grote ondernemingen gaat of eenmanszaken wij dienen u graag van advies. Dit kan variëren van een geschil met een afnemer tot bepaalde risicovragen bij een arbeidsrechtelijk geschil. Ook als u een onderneming drijft of wilt starten en er rijzen vragen met betrekking tot de te kiezen rechtsvorm of het opstellen van algemene voorwaarden, bent u bij Jonge Juristen aan het juiste adres.

Juridische handelingen
Voor het verrichten van juridische werkzaamheden bent u bij De Supportdesk aan het juist adres.
Zo kunnen wij u op de volgende gebieden van dienst zijn met het:
Het opstellen van uw algemene voorwaarden
Het opstellen van uw vaststellingsovereenkomsten
 De controle van algemene voorwaarden / inkoop-voorwaarden
Het opstellen van uw overeenkomstenHet opstellen van uw arbeidscontracten
Het aanvragen van uw vergunningen

Procederen
De procespraktijk, wanneer alle andere middelen uitgeput zijn blijft enkel nog de gang naar de rechter over. De juridische medewerkers van De Suppordesk richten zich voor u op de kern van het juridische geschil. Dat doen zij om zo goed als mogelijk uw recht af te kunnen dwingen.De juridische geschillen waarbij u momenteel een beroep kunt doen op de juridische expertise van De Supportdesk zijn de geschillen die dienen bij de kantonrechter en bestuursrechtelijke geschillen.U heeft de mogelijkheid om in dit soort geschillen zelf te procederen en dus uw eigen belang te behartigen. Vaak is het toch zo dat ook in deze zaken specialistische juridische kennis de doorslag geeft. De Supportdesk staat u hierin dan ook met raad en daad ter zijde.De Supportdesk biedt u de mogelijkheid om vorderingen tot € 25.000,- door onze juridische medewerkers aanhangig te laten maken bij de kantonrechter. Er zal nooit een gerechtelijke procedure worden gestart zonder dat er een onderzoek is uitgevoerd naar de juridische haalbaarheid hiervan door juridische medewerkers van De Supportdesk. In de huidige situatie worden vorderingen boven de € 25.000 uitbesteedt aan een advocatenkantoor waarmee wij overeenkomsten hebben gesloten. U profiteert als cliënt van De Supportdesk dus ook wanneer het om hogere bedragen gaat.2012   -   De Support Desk   -   © All rights reserved

algemene voorwaarden   -   home   -   contact