Klantencontactcentrum Ga Terug

Telefoneren, is een vak apart wat ons betreft. Of het nu gaat om het herwinnen van uw vroegere klanten, het afnemen van klanttevredenheidsonderzoeken, het voeren van pure acquisitie gesprekken of het genereren van leads, wij weten van aanpakken. Op het gebied van telefonische communicatie kan De Supportdesk u in vele facetten van het telefonische aspect ondersteunen of ontzorgen.

De Supportdesk biedt u mogelijkheden op het gebied van:
Outbound Diensten

  • Koude acquisitie

  • Nabellen van mailings

  • Retentiecampagnes

  • Add ons bij bestaande klanten

  • Winback acties

  • Leadgeneratie

Koude acquisitie
Bij koude acquisitie gaat het om het telefonisch benaderen van prospects om de producten of diensten van onze opdrachtgevers te verkopen. Deze prospects kunnen zowel consumenten als bedrijven zijn. Enkele voorbeelden van koude acquisitie zijn: het verkopen van abonnementen voor onder andere mobiele telefonie, dagbladen, tijdschriften, internet. Verder kunt u denken aan advertentieverkoop, klanten werven enz.

Nabellen van mailings
Tegenwoordig kunnen klanten op meerdere manier via mailings benaderd worden: dat kan op de traditionele wijze met een aanbieding op papier per post, maar ook e-mail, sms en mms worden tegenwoordig veelvuldig ingezet door marketeers om potentiële nieuwe klanten te benaderen. Hoe mooi al deze technieken ook zijn, om het maximale resultaat uit een mailing te halen, is het in de meeste gevallen noodzakelijk om de mailing te laten opvolgen door een telefoontje van een ervaren telemarketeer. Persoonlijk contact in combinatie met een vooraf verstuurde aanbieding zorgen voor een optimale respons.

Retentiecampagnes
Retentiecampagnes zijn campagnes die gericht zijn op het behoud van de klant. Veel bedrijven hebben ingezien dat het goedkoper is om ervoor te zorgen dat het verloop onder de reeds bestaande klanten teruggedrongen wordt, dan om klanten terug te winnen als ze eenmaal overgestapt zijn naar de concurrent. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het aanbieden van een extra korting aan uw bestaande klanten, met als tegenprestatie dat ze zich minimaal voor een jaar nog weer aan uw bedrijf verbinden.

Add On's bij bestaande klanten
Telemarketing is ook een perfect medium om uw reeds bestaande klanten te benaderen om hen te attenderen op andere producten of diensten van uw bedrijf. Door de “voorkennis” waarover u bij uw eigen klanten beschikt, kunt u het aanbod afstemmen op de verschillende klanttypes, waardoor dergelijke campagnes een hoge mate van succes kennen.

Herwinnen van vroegere klanten
Elk bedrijf krijgt hoe dan ook mee te maken, klanten die vertrekken en overstappen naar de concurrent. Het terugwinnen van deze klanten, ook wel winback genoemd, kan zeer goed via telemarketing. Als van te voren bekend is waarom klanten zijn overgestapt kan het aanbod daarop afgestemd worden. Als onbekend is waarom klanten vertrokken zijn, dan is het belangrijk om met behulp van sales agents die inhoudelijk het product goed kennen deze klanten voor u terug te winnen.

Generatie van leads
Bepaalde producten en diensten lenen zich beter voor de verkoop in een persoonlijk gesprek, dan voor telefonische verkoop. Dat gaat met name om complexe producten of diensten of producten en diensten waar grote financiële investeringen mee gemoeid zijn. Accountmanagers zijn vaak zeer sterk in het verkopen van hun product in een 1 op 1 gesprek met de klant, alleen niet altijd in het genereren van bezoek afspraken. De Supportdesk kan het maken van de afspraken voor uw accountmanagers van u overnemen. Op deze manier kunnen de accountmanagers hun tijd besteden aan dat waar ze goed in zijn, het verkopen van de producten in een persoonlijk gesprek met de klant.

Non-Sales Outbound Diensten
De Supportdesk heeft in haar portfolio de volgende Non-Sales Outbound Diensten:

  • Bereikbaarheidsonderzoeken

  • Kwaliteitsonderzoeken

  • Klanttevredenheidonderzoeken

  • Enquetes afnemen

Bereikbaarheidsonderzoeken
Het testen van de bereikbaarheid van een telefonische ingang gedurende een representatieve periode, waarna de resultaten worden verwerkt in een uitgebreid rapport voorzien van aanbevelingen.

Kwaliteitsonderzoeken
Het testen van de kwaliteit van een (telefonische) ingang op het gebied van etiquette en productkennis. De resultaten worden verwerkt in een uitgebeid rapport en voorzien van aanbevelingen.

Klanttevredenheidsonderzoeken
Het meten van de klanttevredenheid over afgenomen diensten dan wel de dienstverlening van uw organisatie, waarna de resultaten worden verwerkt in een uitgebreid rapport voorzien van aanbevelingen.

Het afnemen van enquêtes
Door middel van telefonische enquêtes kunt u snel en eenvoudig informatie inwinnen voor uw bedrijf. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld mogelijke interesse voor een nieuw in de markt te zetten product te peilen.2012   -   De Support Desk   -   © All rights reserved

algemene voorwaarden   -   home   -   contact